Piotr Kładoczny

Doktor habilitowany, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Komunikacji Językowej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego; absolwent wrocławskiej polonistyki (magisterium, doktorat); autor wielu prac naukowych na tematy związane z lingwistyką kulturową, lingwistyką tekstu, genologią lingwistyczną, stylistyką, semantyką, komunikacją językową. Prowadzi zajęcia z praktycznej stylistyki języka polskiego.