Marcin Walczyński

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Translatoryki (Instytut Filologii Angielskiej UWr), właściciel biura tłumaczeń, tłumacz przysięgły języka angielskiego, tłumacz specjalistyczny (pisemny i ustny) języka angielskiego (zrzeszony w TEPIS); tłumaczył dla takich instytucji jak: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Alstom Power, PWN, Biznes Dolnośląski; wykładowca przekładu specjalistycznego (pisemnego i ustnego), technologii przekładu oraz przedmiotów językowych w Instytucie Filologii Angielskiej UWr; koordynator praktyk tłumaczeniowych dla studentów anglistyki UWr; autor publikacji z zakresu translatoryki, języków specjalistycznych i ich dydaktyki oraz kontaktów językowych, socjolingwistyki i kreolingwistyki; obecne zainteresowania naukowe oscylują wokół przekładu ustnego, osoby i kompetencji tłumacza ustnego. Na Podyplomowych Studiach Przekładu prowadzi zajęcia z przekładu ustnego oraz z komputerowego wspomagania przekładu.

Strona internetowa w IFA UWr

Prywatna strona internetowa

Zredagowane książki dla tłumaczy o przekładzie ustnym:

                                             

Książki przetłumaczone: