Leszek Berezowski

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wydanych przez wydawnictwo C.H. Beck książek Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? (pięć wydań w latach 2006-2014), Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? (dwa wydania w latach 2011-2014), oraz Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? a także książek i artykułów naukowych z zakresu przekładoznawstwa i językoznawstwa. Wykładowca filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, a w przeszłości również Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego i Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, współtwórca programu i wykładowca specjalizacji tłumaczeniowej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 1999/2000 visiting professor w Central Michigan University (USA), promotor ponad 100 prac magisterskich z zakresu przekładu oraz 16 prac doktorskich, prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Filologicznego UWr w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020, wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej UWr. Do czasu uzyskania profesury tłumacz wielu instytucji finansowych (m.in. ABB, Bank Zachodni, Central Europe Trust, Forum – Zachodnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, XIV Narodowy Fundusz Inwestycyjny). Założyciel i kierownik Podyplomowych Studiów Przekładu, prowadzi zajęcia z polskiej i angielskiej terminologii prawnej i gospodarczej oraz tłumaczenia przysięgłego, posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, finansów i bankowości. Na Podyplomowych Studiach Przekładu prowadzi zajęcia z terminologii gospodarczej oraz przekładu poświadczonego.

Strona internetowa w IFA UWr

Artykuły do pobrania:

Książki dla tłumaczy: