Joanna Kliber

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych (STiJO), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przyznane stypendium JICS – Joint Interpreting and Conference Service, European Commission). Ukończyła studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dodatkowo przeszła liczne szkolenia specjalistyczne oraz interpersonalne. Prowadziła własne biuro tłumaczeń, a od roku 2000 r. jest pracownikiem dużej instytucji finansowej. Posiada doświadczenie w zakresie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i symultanicznych) – tłumaczenia spotkań z udziałem korporacji z kapitałem zagranicznym, tłumaczenia prezentacji, szkoleń i negocjacji handlowych. Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów z zakresu finansów, rachunkowości, windykacji i bankowości (w tym sprawozdań finansowych, raportów biegłych rewidentów, analiz finansowych, umów na usługi finansowe, umów spółek itp.). Od roku 2002 jest wykładowcą Podyplomowych Studiów Przekładu Uniwersytetu Wrocławskiego; prowadzi zajęcia z przekładu umów.