Jacek Słupski

W latach 1990-1998 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie specjalizował się w metodyce nauczania języka angielskiego. Kilkakrotnie był autorem lub współautorem testów wstępnych na filologię angielską. Jednocześnie prowadził aktywną działalność tłumaczeniową, a od roku 1998 roku prowadzi swoje własne biuro pod nazwą TEMPUS Tłumaczenia Jacek Słupski. Wykonuje głównie tłumaczenia prawnicze i biznesowe dla dużych spółek polskich i zagranicznych oraz kancelarii prawnych. Związany z Podyplomowymi Studiami Przekładu Uniwersytetu Wrocławskiego od momentu ich powstania, gdzie prowadzi zajęcia z przekładu dokumentów gospodarczych.