Rozkład zajęć

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2017/2018 do pobrania tutaj.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Polskiej, plac Nankiera 15b

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018

Uwaga: podział na grupy zostanie przedstawiony na pierwszych zajęciach 30 września 2017 r. o godz. 9.30

Grupa 1  Grupa 2
930-1100

Polska i angielska terminologia prawna i gospodarcza
prof. Leszek Berezowski
Sala 225

1100-1115 Przerwa
1115-1245 Przekład ustny
dr Marcin Walczyński
sala 224
Przekład umów
mgr Joanna Kliber
Sala 225
1245-1300 Przerwa
1300– 1430 Przekład umów
mgr Joanna Kliber
Sala 225
Przekład ustny
dr Marcin Walczyński
sala 224