Rozkład zajęć

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2017/2018 do pobrania tutaj.

  • Zajęcia oznaczone skrótem IFP odbywają się w budynku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b.
  • Zajęcia oznaczone skrótem IFA odbywają się w budynku Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 22 (wejście od ul. Nożowniczej).

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

Grupa 1 Grupa 2
930-1100

Przekład dokumentów przysięgłych

prof. Leszek Berezowski

Sala 224 IFP

1100-1115

przerwa

1115-1245 Komputerowe wspomaganie przekładu

dr Marcin Walczyński

sala 402 IFA

Praktyczna stylistyka polska

dr hab. Piotr Kładoczny

sala 224 IFP

Przekład dokumentów gospodarczych

mgr Jacek Słupski

Sala 225 IFP

Przekład dokumentów finansowych

mgr Tomasz Żamejć

Sala 224 IFP

1245-1300 przerwa
1300-1430 Praktyczna stylistyka polska

dr hab. Piotr Kładoczny

sala 225 IFP

Komputerowe wspomaganie przekładu

dr Marcin Walczyński

sala 402 IFA

Przekład dokumentów finansowych

mgr Tomasz Żamejć

Sala 225 IFP

Przekład dokumentów gospodarczych

mgr Jacek Słupski

Sala 224 IFP

TERMINY ZAJĘĆ:

Przekład dokumentów przysięgłych

Komputerowe wspomaganie przekładu / praktyczna stylistyka polska

Przekład dokumentów gospodarczych / przekład dokumentów finansowych

marzec: 3, 10 ,17, 24

kwiecień:  7, 14, 21, 28

maj: 12, 19, 26

czerwiec: 2, 9, 16, 23

marzec: 3, 10 , 24

kwiecień: 21

maj: 19, 26

czerwiec:  9, 16

marzec: 17

kwiecień: 7, 14, 28

maj: 12

czerwiec:  2,  23