Start Dojazd Plan Linki Wykładowcy Do pobrania Rekrutacja FAQ Kontakt
Zdjęcia wykonane przez M. Koziczaka
Polska i angielska terminologia prawna i gospodarcza Przekład umów Przekład ustny Przekład dokumentów gospodarczych Przekład dokumentów poświadczonych Przekład dokumentów finansowych Praktyczna stylistyka polska Komputerowe wspomaganie przekładu
30 godzin 30 godzin 30 godzin 16 godzin 30 godzin 16 godzin 14 godzin 14 godzin
Podyplomowe Studia Przekładu powstały w roku 1998 w Instytucie Filologii Angielskiej  Uniwersytetu Wrocławskiego i od tego czasu kształcą osoby zainteresowane przekładem tekstów ekonomicznych, prawniczych i finansowych. Aby zostać słuchaczem studiów  należy legitymować się dyplomem licencjata / magistra filologii angielskiej, albo  dyplomem ukończenia dowolnego innego kierunku studiów i certyfikatem CAE  (Certificate of Advanced English) / LCCI English for Business.   Nauka w studium trwa dwa semestry i obejmuje 180 godzin zajęć z dziewięciu  przedmiotów. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 9.30 do 14.30 w  budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy placu Nankiera 15b  (na przeciwko Hali Targowej), od października do czerwca, z przerwamna przypadające  w międzyczasie święta i ferie.
Start