Strona główna


Witamy na stronie Podyplomowych Studiów Przekładu w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie.


PODYPLOMOWE STUDIA PRZEKŁADUIMG_1965

Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytet Wrocławski 
ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław


Podyplomowe Studia Przekładu powstały w roku 1998 w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i od tego czasu kształcą osoby zainteresowane przekładem tekstów ekonomicznych, prawniczych i finansowych.

Aby zostać słuchaczem studiów, należy legitymować się albo dyplomem licencjata/magistra filologii angielskiej, albo dyplomem ukończenia dowolnego innego kierunku studiów i certyfikatem zaświadczającym o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 albo dyplomem ukończenia uczelni wyższej w kraju anglojęzycznym.

Nauka w studium trwa dwa semestry i obejmuje 180 godzin zajęć z ośmiu przedmiotów. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 9.30 do 14.30, od października do czerwca, z przerwami na przypadające w międzyczasie święta i ferie. Od początku pandemii zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów Przekładu prowadzone są zdalnie, z wykorzystaniem platformy Teams, do której słuchacze uzyskują dostęp w momencie podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych z Uniwersytetem Wrocławskim. W roku akademickim 2022/2023 będziemy nadal prowadzić zajęcia zdalne.

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Przekładu absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

  • Polska i angielska terminologia prawna i gospodarcza (30 godzin)
  • Przekład umów (30 godzin)
  • Przekład ustny (30 godzin)
  • Przekład dokumentów gospodarczych (16 godzin)
  • Przekład poświadczony (30 godzin)
  • Przekład dokumentów finansowych (16 godzin)
  • Praktyczna stylistyka polska (14 godzin)
  • Komputerowe wspomaganie przekładu (14 godzin)

memoqlogoW ramach kursu Komputerowe wspomaganie przekładu, słuchacze PSP otrzymują roczne, bezpłatne, pełne licencje na oprogramowanie wspomagające przekład – memoQ, a po roku – dzięki uczestnictwu w tym kursie oraz temu, że IFA UWr jest członkiem Kilgray Academic Program – mogą zakupić u producenta, w firmie Kilgray,  licencje bezterminowe z bardzo dużym upustem.


KOSZT STUDIÓW:

W roku akademickim 2022/2023, jeden semestr nauki na Podyplomowych Studiach Przekładu kosztuje 2000 zł.

Opłatę można wnosić w ratach.


REKRUTACJA:

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa do 15 października 2022 r.


UWAGA!!!

Okres pandemii pokazał nam, że potrafimy uczyć także zdalnie. Nasi słuchacze chwalili nasz sposób pracy online i w związku z tym, podjęliśmy decyzję o tym, że przenosimy zajęcia na Podyplomowych Studiach Przekładu do sieci. W roku akademickim 2022/2023 będziemy nadal kontynuować prowadzenie zajęć w formie zdalnej, na platformie Teams.

A zatem, jeśli zawsze chciałaś/chciałeś studiować na Podyplomowych Studiach Przekładu, ale mieszkasz w Suwałkach, Elblągu, Szczecinie, Chełmie czy Rzeszowie i było Ci za daleko na Uniwersytet Wrocławski, to teraz jesteśmy już bardzo blisko Ciebie. Możesz uzyskać świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim, ponieważ wszystkie zajęcia odbywać się będą online. Nie tracisz zatem czasu i pieniędzy na cotygodniowe dojazdy, a uczysz się od najlepszych! Serdecznie zapraszamy!!!


Aktualizacja: 08.06.2022