Strona główna


Witamy na stronie Podyplomowych Studiów Przekładu w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie.


PODYPLOMOWE STUDIA PRZEKŁADUIMG_1965

Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytet Wrocławski 
ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław


Podyplomowe Studia Przekładu powstały w roku 1998 w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i od tego czasu kształcą osoby zainteresowane przekładem tekstów ekonomicznych, prawniczych i finansowych.

Aby zostać słuchaczem studiów należy legitymować się albo dyplomem licencjata/magistra filologii angielskiej, albo dyplomem ukończenia dowolnego innego kierunku studiów i certyfikatem zaświadczającym o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 albo dyplomem ukończenia uczelni wyższej w kraju anglojęzycznym.

Nauka na Podyplomowych Studiach Przekładu trwa dwa semestry i obejmuje 180 godzin zajęć z ośmiu przedmiotów. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 9.30 do 14.30 w budynkach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. B. Nankiera 15 oraz ul. Kuźniczej 22 (siedziba Instytutu Filologii Angielskiej), od października do czerwca, z przerwami na przypadające w międzyczasie święta i ferie.

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Przekładu absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

  • Polska i angielska terminologia prawna i gospodarcza (30 godzin)
  • Przekład umów (30 godzin)
  • Przekład ustny (30 godzin)
  • Przekład dokumentów gospodarczych (14 godzin)
  • Przekład dokumentów przysięgłych (30 godzin)
  • Przekład dokumentów finansowych (16 godzin)
  • Praktyczna stylistyka polska (16 godzin)
  • Komputerowe wspomaganie przekładu (16 godzin)

memoqlogoW ramach kursu Komputerowe wspomaganie przekładu, słuchacze PSP otrzymują roczne, bezpłatne, pełne licencje na oprogramowanie wspomagające przekład – memoQ, a po roku – dzięki uczestnictwu w tym kursie oraz temu, że IFA UWr jest członkiem Kilgray Academic Program – mogą zakupić u producenta, w firmie Kilgray,  licencje bezterminowe z bardzo dużym upustem.