Podyplomowe Studia Przekładu powstały w roku 1998 w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i od tego czasu kształcą  osoby zainteresowane przekładem tekstów ekonomicznych, prawniczych i finansowych. Aby zostać  słuchaczem studiów należy legitymować się dyplomem licencjata / magistra filologii angielskiej, albo dyplomem ukończenia  dowolnego innego kierunku studiów i certyfikatem CAE (Certificate of Advanced English) / LCCI English for Business.  Nauka w studium trwa dwa semestry i obejmuje 180 godzin zajęć z dziewięciu przedmiotów. Zajęcia odbywają się w soboty  w godzinach od 9.30 do 14.30 w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy placu Nankiera 15b (na  przeciwko Hali Targowej), od października do czerwca, z przerwami na przypadające w międzyczasie święta i ferie.
REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/17 TRWA
Start Dojazd Plan Linki Wykładowcy Do pobrania Rekrutacja FAQ Kontakt
Zdjęcia wykonane przez M. Koziczaka
Polska i angielska terminologia prawna i gospodarcza Przekład umów Przekład ustny Przekład dokumentów gospodarczych Przekład dokumentów przysięgowych Przekład dokumentów finansowych Praktyczna stylistyka polska Komputerowe wspomaganie przekładu
30 godzin 30 godzin 30 godzin 16 godzin 30 godzin 16 godzin 14 godzin 14 godzin
Start